login: hasło:
Zarejestruj się za darmo!
Wypróbuj naszą platformę całkiem za darmo. Zapraszamy Cię do rejestracji!
Powrót

Zasady korzystania

Rejestracja użytkownika na platformie PoeciDlaDzieci.pl (z.d. "platformą") za pośrednictwem strony www, czy też przez aplikację mobilną Poeci Dla Dzieci (z.d. "aplikacją") jest równoznaczna z akceptacją poniższych zasad i postanowień.

1. Rejestracja na platformie jest darmowa
2. Skutkiem rejestracji jest założenie wirtualnego konta (z.d. "kontem") na platformie
3. Pobranie i korzystanie z aplikacji jest darmowe
4. Aplikacja korzysta z zasobów platformy pobierając dane przez sieć internet (w tym multimedia), a co za tym idzie, Użytkownik może zostać obciążony rachunkiem telefonicznym przez swojego operatora komórkowego (jeśli korzysta z sieci mobilnej)
5. Część zasobów platformy nie jest udostępnionych dla wszystkich Użytkowników i wymaga wcześniejszego "odblokowania" w celu udostępnienia
6. Odblokowanie zasobu (np. wierszyka, czy bajki) polega na pobraniu z wirtualnego konta Użytkownika konkretnej, określonej w chwili odblokowania ilości wirtualnych punktów (z.d. "punktami")
6.1 Odblokowanie zasobu jest stanem, w którym Użytkownik ma swobodny dostęp do jego zawartości bez ponoszenia dodatkowych kosztów za kolejne odtworzenia
6.2 Odblokowanie zasobu jest ograniczone czasowo i trwa standardowo 7 dni. W innym przypadku Użytkownik zostaje poinformowany w trakcie odblokowywania
6.3 Po czasie gdy termin oblokowania mija, Użytkownik traci prawo do otwierania zasobu. W celu uzyskania dostępu konieczne jest powtórne odblokowanie
7. Ilość punktów maleje wraz z kolejnymi odblokowaniami zasobów platformy.
8. Ilość punktów Użytkownik może zwiększyć poprzez "doładowanie konta" (z.d. "doładowaniem")
9. Doładowania punktów Użytkownik może dokonać poprzez zakup pakietu punktów (z.d. "pakietem") za pośrednictwem platformy
10. Pakiety występują w różnych wariantach punktowych oraz cenowych - im większa ilość punktów, tym wyższa cena pakietu
11. Płatność za punkty odbywa się za pośrednictwem przelewu elektronicznego
12. Po dokonaniu przelewu (zazwyczaj w ciągu kilku minut) stan konta Użytkownika zostaje zwiększony o wartość punktową zakupionego pakietu

Postanowienia dodatkowe.

1. Właściciel konta głównego (konta) ma prawo dodać do swojego konta kilku użytkowników tzw. sub-kont (np. 2 użytkowników dla konta prywatnego, 5 lub więcej dla kont bibliotecznych, czy szkolnych)
2. Każde z kont powinno mieć 1 Użytkownika i nie jest dozwolone korzystanie z 1 konta przez kilku Użytkowników jednocześnie
2.1 Sub-konta korzystają z wspólnego stanu konta i mają dostęp do tych samych odblokowanych zasobów
2.2 Odblokowanie zasobu przez jedno z sub-kont skutkuje odblokowaniem tego zasobu dla wszystkich sub-kont konta głównego
2.3 Jeśli wbrew Regulaminowi Właściciel konta udostępni dane sub-konta większej ilości osób niż 1, to spowoduje to uniemożliwienie poprawnego korzystania z zasobów platformy
2.3.1 W takim przypadku Właścicielowi konta nie przysługuje zwrot punktów, ani wsparcie techniczne, do czasu spełnienia wymogów Regulaminu
3. Jeśli Właściciel konta (osoba, lub podmiot) zadecyduje, iż potrzebuje więcej sub-kont, ma prawo wnioskować o zwiększenie dopuszczalnej ilości kontaktując się z Administratorem (zakładka "Kontakt")
4. Zwiększenie ilości sub-konta może skutkować zmianą relacji cenowych między punktami, a ich ceną (np. koszt pakietu 1000 punktów może ulec podniesieniu) o czym Właściciel zostanie wcześniej poinformowany i co odbędzie się za jego zgodą
5. Zasoby udostępniane na platformie nie mają stałej "ceny punktowej" i cena ta może ulegać zmianie w dowolnej chwili
6. Zasoby, które w pewnym czasie były darmowe, mogą stać się płatne poprzez nałożenie ceny punktowej, ale również odwrotnie - zasób płatny może stać się darmowy na pewien okres czasu
7. W przypadku jeśli Użytkownik odblokował dany zasób za punkty, a następnie zasób ten stał się darmowy (w czasie aktywnego odblokowania), Użytkownikowi nie przysługuje zwrot punktów
8. Jeśli Użytkownik mimo odblokowania zasobu nie odtwarzał jego zawartości, to również nie przysługuje mu zwrot punktów, ponieważ punkty pobierane są z konta na poczet odblokowania zasobu, a nie jego odtwarzania
9. Jeśli Użytkownik mimo odblokowania zasobu nie miał do niego dostępu z przyczyn innych niż zgłoszona awaria platformy, nie przysługuje mu zwrot punktów
9.1 Jeśli przyczyną była zgłoszona i potwierdzona awaria platformy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu punktów za odblokowanie w ilości proporcjonalnej do stosunku czasu awarii do czasu odblokowania
10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony pakiet punktowy, ponieważ punkty są produktem wirtualnym, a ich właściwości są niezmienne i znane Użytkownikowi przed zakupem
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wnioskowania o przydzielenie rabatu poprzez kontakt e-mailowy (zakładka "Kontakt")
11.1 Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie w oparciu o wcześniejszą historię zakupów
11.2 Właściciel platformy ma prawo odmówić udzielenia rabatu, przydzielić go w dowolnej chwili lub zmienić jego wartość bez podawania przyczyny
12. Zasoby platformy (w tym multimedia, szata graficzna, znaki towarowe, ilustracje) objęte są prawem autorskim i bezwzględnie zabronione jest ich pobieranie na dysk (poza automatycznym cache'owaniem w trakcie oglądania), udostępnianie w jakiejkolwiek formie, czy też wyświetlanie publiczne bez zgody Właściciela platformy
13. W przypadku jeśli Użytkownik złamie zasady powyższego Regulaminu, a w szczególności punkty dot. praw autorskich, Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom ścigania oraz zablokowania konta Użytkownika bez możliwości zwrotu punktów bądź pieniędzy

* Właściciel platformy - Poeci Dla Dzieci, NIP: 6812057708